Furuset IF

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan

Furuset Idrettsforening inviterte alle interesserte til en klubbutviklingsprossess i regi av Oslo Idrettskrets v/Kathe Langvik. Det ble gjennomført 3 kurskvelder i november 2017, hvor vi jobbet oss fram til enighet om hvilke verdier vi ønsker at Furuset Idrettsforening skal stå for.
Virksomhetsplanen skal være et aktivt og forpliktende dokument for hele organisasjonen.


Visjon: Med idrettsglede løfter vi hverandre

FIF gir et bredt tilbud, både idrettslig, sosialt og kulturelt. FIF er et samlingspunkt hvor vi heier fram hverandre uavhengig av hvem vi er og hva vi driver med. Alle bidrar til å skape et godt miljø - enten du er utøver, trener, tillitsvalgt eller frivillig.

 

Verdigrunnlag:

Fargerikt – hos oss blir alle tatt imot på en skikkelig måte og respektert for den du er.

Inspirerende – hos oss blir du sett og møter engasjerte trenere og ledere som bidrar til at du føler at du lærer noe

Fellesskap – hos oss legger vi vekt på samhørighet og mangfold. 

=FIF

Visjonen og verdigrunnlaget er spillereglene for hele idrettsforeningen og retningsgivende for hvordan vi ønsker å ha det hos oss. Det er også retningsgivende for hvordan vi oppfører oss mot hverandre, og hvordan vi møter andre når vi representerer Furuset Idrettsforening.

 

Virksomhetside: Furuset IF er en miljø- og trivselsskapende klubb som tilrettelegger både for bredde- og prestasjonsidrett. Alle som medlem i en av idrettene skal oppleve mestring enten som utøver, trener eller frivillig. Vi skal tilby mer enn bare idrett, og være nytenkende for å bli et attraktivt samlingssted i bydel Alna og Oslo.

Kortversjon: Furuset IF – skaper trivsel og mestring og gir mulighet for mer enn idrett

 

Hovedmål: FIF skal bli den idrettsforeningen som har flest medlemmer i Bydel Alna, med en tydelig sosial og kulturell profil.

Måles ved

  • Medlemsrapportering pr. år 
  • Antall tiltak med sosial og kulturell profil

 

Delmål: Kulturbygging

Alle våre tiltak skal synliggjøre FIF som brobygger og en idrettsforening som er et eksempel for andre idrettslag

For å bli en viktig samfunnsaktør/ bidragsyter i bydel Alna og Oslo må vi ha en bevisst holdning til de oppgaver vi påtar oss. Både tillitsvalgte og administrasjonen må føle eierskap til det vi gjør. Vi må spørre oss om det er riktig å gjøre dette og hvordan det bidrar til å skape samhold og stolthet i idrettslaget. Det vi gjør skal skape effekt i alle deler av organisasjonen.

Delmål: Organisasjonsutvikling

Alle i FIF skal være kjent med vår virksomhetsplattform og jobbe i fellesskap for å forankre vårt verdifundament og nå vedtatt mål.

Alt vi gjør i idrettslagets regi har utgangspunkt i vår visjon, verdigrunnlag, virksomhetside og hovedmål. For at dette skal ha en betydning og bidra til å bygge en god kultur i idrettsforeningen må det skapes forståelse for hvorfor vi gjør det vi gjør. Det må også forankres hos alle som er ledere, trenere, utøvere, frivillige, ansatte og andre for å bygge den kulturen vi ønsker.

 

Delmål: Aktivitetstilbud

Vi skal skape et yrende liv i og rundt våre anlegg som skaper positivt og trygt miljø 

For å få til dette må vi ha trenere og ledere som ser den enkelte og evner å skape et miljø som gjør at medlemmene ønsker å bli hos oss. Vi må også ha anlegg som er tilpasset den aktiviteten vi tilbyr.

Furuset IF
Postadresse: Postboks 9 Furuset, 1001 OSLO
Besøksadresse: Søren Bulls vei 4, 1051 OSLO
Telefon: 22 90 93 00
Besøk vår hjemmeside
www.furuset.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift