Furuset IF

Statutter

Statutter

Statutter for utnevnelse av æresmedlemmer i Furuset Idrettsforening

Furuset idrettsforening (FIF) innebefattet i 2006 følgende tilsluttede foreninger:

Furuset Fotball Idrettsforening (FFIF), Furuset Håndball Idrettsforening (FHIF), Furuset Ishockey Idrettsforening (FIIF), Furuset Tennis Idrettsforening (FTIF) og Furuset Allidrett idrettsforening (FAIF).

 

 1. Furuset Idrettsforenings høyeste hedersbevis, Æresmedlemskap, kan tildeles et medlem som:

  Har utført usedvanlig fortjenestefullt arbeid for foreningen gjennom mange år, eller i en spesiell sak som har fått stor betydning for foreningen.

  Eller:

  Gjennom mange år, så vel sportslig som administrativt, har betydd svært mye for miljø, samhold og trivsel i foreningen.
   
 2. Årsmøte i FIF oppnevner en permanent æresmedlemskomite bestående av formann og to medlemmer. Komiteens medlemmer skal så langt det er mulig være valgt blant tidligere utnevnte æresmedlemmer.
   
 3. Komiteens arbeid skal være konfidensielt. Hvis den mener noen av foreningens medlemmer er verdige til denne utmerkelsen, sender den sin innstilling, som skal være enstemmig og begrunnet til hovedstyret.
   
 4. Hovedstyret kan kun utnevne æresmedlemmer etter innstilling fra æresmedlemkomiteen. Behandlingen av innstillingen skal skje i et så fulltallig styremøte som mulig, være konfidensiell og enstemmig. Utnevnelsen skjer ved første passende, og æresmedlemmets navn kunngjøres hvert år i årsmeldingen.
   
 5. Æresmedlemskap kan tildeles post mortem.
   
 6. Foreningen bør ikke ha flere enn 8 nå levende æresmedlemmer.
   
 7. Det overrekkes æresmedlemmet medalje og diplom. Medaljen er lik det gamle distansemerket, men er festet på medalje hvor det er inngravert den dekorertes navn og dato for utnevnelsen. Den gies med foreningens diplom påført hvorfor og når den utnevnte fikk utmerkelsen, og skal bæres i nasjonalfarget bånd ved arrangementer hvor æresmedlemmene er invitert.
   
 8. Æresmedlemmet betaler ikke årskontingent, og skal ha fri adgang til alle sportsarrangementer i foreningens regi.
   
 9. Utmerkelsen Æresmedlem av Furuset Idrettsforening erstatter Furuset Idrettsforenings fortjenestemedalje.

Furuset IF
Postadresse: Postboks 9 Furuset, 1001 OSLO
Besøksadresse: Søren Bulls vei 4, 1051 OSLO
Telefon: 22 90 93 00
Besøk vår hjemmeside
www.furuset.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift